Organizacja wesela,  Usługi weselne

Ślub humanistyczny – co to jest i ile kosztuje?

Wkraczamy w erę, w której tradycje ustępują miejsca indywidualności, a osobiste wartości nabierają coraz większego znaczenia. Śluby humanistyczne, wychodząc naprzeciw temu trendowi, stają się coraz bardziej popularne wśród par, które pragną uroczystości odzwierciedlającej ich własne przekonania i światopogląd.

To ceremonie, które kładą nacisk na miłość, wzajemny szacunek oraz celebrację życia. Niekoniecznie na tradycyjne wyznania religijne. Ale czym tak naprawdę jest ślub humanistyczny i jakie koszty wiążą się z jego organizacją? Przygotujcie się na fascynującą podróż w świat miłości, wolności i unikalnych ceremonii, które łączą dwie osoby w związku małżeńskim.

Co to jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny to forma ceremonii zaślubin, która nie ma związków z żadną religią, lecz opiera się na wartościach humanistycznych. Jest to świecki rytuał, który pozwala parze na publiczne złożenie przysięgi miłości i oddania przed swoimi bliskimi.

Podczas ślubu humanistycznego para ma możliwość personalizacji ceremonii według własnych preferencji i przekonań. Nie ma ustalonych rytuałów, czy obrzędów, co daje swobodę w kształtowaniu wydarzenia. Para może wybrać mowę przemawiającą o ich miłości i drodze do tego momentu, wymienić się osobistymi przysięgami. Może także zaprosić bliskich do wypowiedzenia specjalnych słów czy udziału w symbolicznych gestach.

Ważną cechą ślubu humanistycznego jest jego otwartość na różnorodność. Ceremonie te nie dyskryminują ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie czy wyznanie. Każda para ma prawo do celebracji swojej miłości w sposób, który najlepiej odzwierciedla ich tożsamość i wartości.

Wielu humanistycznych celebrantów, którzy prowadzą takie ceremonie, angażuje się w tworzenie unikalnych opraw wizualnych i emocjonalnych. Sprawiają one, że ślub staje się wyjątkowym przeżyciem dla pary i gości. Mogą to być pięknie udekorowane miejsca, które mają szczególne znaczenie dla pary, lub symboliczne gesty i aktywności, które tworzą atmosferę intymności i bliskości.

Czy ślub humanistyczny ma moc prawną?

Najczęstszą wątpliwością podczas organizowania ślubu humanistycznego jest pytanie, czy jest ważny. Ślub humanistyczny cechuje się jednak ogromną symboliką, która niestety w Polsce nie niesie za sobą mocy prawnej. W niektórych krajach takich jak Stany Zjednoczone, czy Norwegia ceremonia ta jest w pełni zalegalizowana. Jednak w naszym kraju po ślubie humanistycznym para nie będzie małżeństwem w świetle prawa.

Nie martwcie się jednak! Częstą praktyką wśród zakochanych jest wzięcie skromnego, prywatnego ślubu cywilnego przed lub po pięknej i emocjonującej ceremonii humanistycznej. Pozwala to na jednoczesne skupienie się na powiązaniu duchowym i emocjonalnym, jak i na praktycznej stronie zaślubin. Pomimo braku skutków prawnych ceremonia humanistyczna może być dla par bardzo istotnym momentem symbolicznym, który gromadzi ich bliskich i celebruje ich miłość i zobowiązanie.

Czy ślub humanistyczny może wziąć każdy?

Ślub humanistyczny, ze swojej natury jest otwarty i dostępny dla wszystkich. Niezależnie od ich przekonań religijnych, orientacji seksualnej (pierwszy ślub humanistyczny pary homoseksualnej w Polsce odbył się już w 2008 roku!), pochodzenia etnicznego czy jakiejkolwiek innej cechy. Jest to uroczystość, która kładzie nacisk na wartości ludzkie, miłość, wzajemny szacunek i równość.

Dlatego każdy, kto podziela te wartości i chce związać się w małżeństwo w duchu humanistycznym, ma prawo do wzięcia ślubu humanistycznego. Bez względu na to, czy jest to para heteroseksualna, homoseksualna, czy inna, a także bez względu na to, czy wierzą w jakąś religię, czy nie. Jedynym ograniczeniem jest Kodeks Rodzinny, który normuje zasady ślubu humanistycznego. Ślubu humanistycznego nie mogą wziąć osoby poniżej 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione, dotknięte chorobą psychiczną, będące już w związku małżeńskim, krewni w linii prostej, osoby będące rodzeństwem lub w stosunku przysposobienia.

Kto może poprowadzić ślub humanistyczny?

W świecie humanizmu, idei, która koncentruje się na człowieku i szacunku dla jego godności, możliwość przeprowadzenia ślubu humanistycznego jest otwarta dla wszystkich. Przede wszystkim dla tych, którzy wnoszą do tego pięknego momentu odpowiednią wiedzę, empatię i szacunek dla pary.

Wśród osób mogących przeprowadzić ślub humanistyczny, znajdują się profesjonalni celebranci humanistyczni, którzy specjalizują się w tworzeniu spersonalizowanych ceremonii. Są to osoby, które zdobywają wiedzę na temat humanizmu, wartości ludzkich i różnych tradycji ślubnych. Tak, aby móc pomóc parze w stworzeniu unikalnego i znaczącego rytuału.

Jednak równie ważne jest to, że ślub humanistyczny może być przeprowadzony przez bliskiego przyjaciela, członka rodziny lub inną osobę, która ma szczególną więź z parą i rozumie ich wartości oraz wizję ceremonii. To właśnie ta osoba może stać się inspiracją i prowadzącym ślubu, wprowadzając unikalne perspektywy i doświadczenia, które są istotne dla pary.

Ile kosztuje ślub humanistyczny?

Cena ślubu humanistycznego jest jak tęcza: pełna różnorodności, nieprzewidywalna i niezależna od jednostkowego wzoru. Jest to wyjątkowa chwila, w której nie ma standardowych cen, ale jest miejsce dla wyobraźni i indywidualności.

Cena organizacji ślubu humanistycznego z profesjonalnym celebrantem przez wyspecjalizowaną załogę waha się od 1500 do nawet 3000 złotych. Wszystko zależy od zawiłości scenariusza, miejsca wydarzenia, czy języka, w jakim ma się odbyć ceremonia. Można również podjąć się samodzielnej organizacji takiego ślubu, bez celebranta. Wtedy koszt będzie zależał jedynie od waszej wyobraźni i marzeń. W kosztorys włączą się wtedy: wynajem przestrzeni, dekoracje, obrączki, atrakcje, nagłośnienie. Właśnie dlatego ślub humanistyczny może okazać się zarówno droższy, jak i o wiele tańszy niż zwykły ślub.

Ślub humanistyczny stanowi prawdziwy przykład połączenia miłości, empatii i intelektu w jedno niezapomniane wydarzenie. Ślub humanistyczny nie tylko oddaje hołd wartościom równości, wolności i wzajemnego szacunku. Stwarza przestrzeń do wyrażenia indywidualności i kreatywności.

W obliczu współczesnego społeczeństwa, gdzie różnorodność światopoglądów i przekonań jest coraz bardziej widoczna, ślub humanistyczny wyrasta na alternatywną formę zawarcia małżeństwa. Podkreśla ona nie tylko wzajemną miłość, ale także szacunek dla zgodności i różnorodności naszych przekonań. To wyjątkowe święto celebrowane jest z szacunkiem dla wartości humanistycznych i dążeń do dobrego życia dla wszystkich. Ślub humanistyczny – to nie tylko akt zawarcia małżeństwa. To wyraz naszej ludzkiej kondycji, naszego pragnienia bycia razem i budowania lepszego jutra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.