Organizacja wesela

I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską- znaczenie przysięgi małżeńskiej

Często myślimy, że ślub i wesele to to samo. Jest to jednak błąd. Ślub jest uroczystością zawarcia małżeństwa przed urzędnikiem lub duchownym. Natomiast wesele może, ale nie musi, nastąpić po niej. Aby jednak Młoda Para mogła wejść na salę bankietową jako pełnoprawne małżeństwo, musi złożyć sobie przysięgę małżeńską. Występuje ona zarówno, gdy decydujemy się na zawarcie ślubu cywilnego, jak i podczas ślubów wyznaniowych. W tym drugim wypadku może ona mieć formę uznawaną przez kościół ewangelicki albo łaciński. W Polsce najczęściej można spotkać się z przysięgą małżeńską wedle kościoła łacińskiego, co związane jest z większością wyznaniową w kraju.

„Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z…

 

i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

 

Są to słowa przysięgi małżeńskiej składanej w urzędzie. Niezależnie, czy decydujemy się na taką formę, przyjęcie w plenerze lub ślub kościelny wypowiadane zdania są bardzo do siebie podobne. Zakładają bowiem, że z własnej woli przyjmujemy drugiego człowieka, jego los i problemy, a jednocześnie oddajemy siebie samego. W ten sposób tworzy się jedność dwojga ludzi, którą kościół ocenia w formie duchowej, natomiast urzędy-prawnej.

W przeciwieństwie do ślubów cywilnych, ślub kościelny w dużej mierze składa się ze sfery duchowej. Dużo ciężej więc go unieważnić, ponieważ religia zakłada, że małżeństwo nie może się rozpaść, a co najwyżej może być fałszywe od samego początku. Szanse na uzyskanie unieważnienia ślubu kościelnego mają głównie ci, którzy zawarli je, dając się w jakiś sposób oszukać lub okłamać przez naszego wybranka/ wybrankę.

„Ja … biorę Ciebie… za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.”

 

„Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

 

” Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

 

Słowa te wypowiadane w kościele przez Młodą Parę słyszał niemal każdy z nas choć jeden raz w życiu. Z biegiem lat, widujemy kolejnych zakochanych, którzy nieprzerwanie od wieków obiecują sobie to samo, stojąc przed Bogiem, w którego wierzą. Słowa przysięgi małżeńskiej mają w sobie niezwykłe znaczenie, które niekoniecznie jest zrozumiałe dla każdego współczesnego człowieka. Zazwyczaj zaczynamy myśleć o tym, czego tak naprawdę się od nas oczekuje, gdy sami mamy ją wypowiedzieć. Warto to jednak zrobić w pełni świadomym, bo w końcu przysięgamy ukochanej lub ukochanemu miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do grobowej deski.

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”

Wedle przysięgi małżeńskiej mamy nie tylko kochać drugiego człowieka, ale być wobec niego uczciwi przez całe życie. Obiecujemy, że nie będziemy nic ukrywać, jednocześnie oczekując tego samego od drugiej strony. Małżeństwo musi być wypełnione szczerością, a nie kłamstwem. Bycie uczciwym to również zachowywanie się fair wobec kogoś, czyli nie wykorzystywanie go i nie dawanie się wykorzystywać.

Można powiedzieć, że mamy dbać o zachowanie godności drugiej osoby. Obiecywana wierność dla wielu znaczy również lojalność myślową. Pokazujemy w ten sposób, że ukochany lub ukochana będą dla nas najważniejszą osobą do końca życia, z której zdaniem będziemy się liczyć.

Przysięga zabrania nam poniżania kogoś czy wywyższania siebie, ponieważ nakłada na nas obowiązek bycia uczciwymi i lojalnymi. Mamy być wierni nie tylko komuś, ale również sobie samemu. Przysięga małżeńska w pierwszej kolejności stawia miłość, ale nie określa jej formy. Mamy kochać całe życie, czyli żarówo teraz, jak i za 10 czy 50 lat. Bezwarunkowo oddajemy komuś resztę swojego życia, biorąc jednocześnie jego los na swoje barki.  

Czasem mówi się, że wiele lat po weselu ludzie zaczynają się zmieniać. Jest to nieuniknione. Każdy pod wpływem doświadczeń i wieku, ulega zmianom. Przysięga małżeńska ma nam przypominać, że mimo to, zdecydowaliśmy się przejść przez życie z tą konkretną osobą. Musimy więc szukać kompromisu i wspierać się wzajemnie tak samo mocno w wieku 30,  60 lub 80 lat. Mamy pomagać sobie w budowaniu domu, wychowywaniu dzieci i utrzymaniu ciepła domowego ogniska.

Obiecujemy trwać przy wybranku lub wybrance aż do momentu śmierci naszej, jej lub jego. Innej opcji nie ma. Można to przyrównać do równie znanych słów: „ na dobre i na złe, w zdrowie i w chorobie”. Słowa te oznaczają, że dwoje ludzi będzie trwało ze sobą w potrzebie, pomimo wszelkich chorób i biedy. Co więcej przysięga małżeńska mówi o tym, żeby trwać ze sobą nawet, gdy mamy siebie dosyć lub w kontekście zdrady.

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”

Warto wiedzieć, że podczas składania przysięgi małżeńskiej, Młoda Para nie jest sama. I nie chodzi o gości, którzy tylko czekają, aby móc pójść na salę weselną. Całą ceremonię prowadzi duchowny, który otrzymał ku temu odpowiednie uprawnienia. W Polsce rolę tę pełni najczęściej ksiądz, który staje się w ten sposób reprezentantem samego Boga. Młoda Para przysięga przed siłą wyższą, czymś boskim i niepokonanym, dlatego moment składania przysięgi ślubnej jest tak podniosły. Zakochani obiecują jednak rzeczy nie łatwe do zrealizowania, dlatego pod koniec przysięgi małżeńskiej proszą o pomoc Stwórcę i świętych.

Słowa przysięgi małżeńskiej wyraźnie wskazują o trzech najważniejszych elementach, które mają budować związek: miłość, wierność i uczciwość. Ukazują w ten sposób rolę, jak bierzemy na siebie względem drugiej osoby. Jednocześnie przysięga małżeńska określa prawa i obowiązki, na które się zobowiązujemy. A gdy się nad tym zastanowimy, zrealizowanie ich wcale nie jest takie proste. Życie jest długie i spotykamy na swojej drodze wiele przeciwności losu. Dlatego wypowiadając przysięgę małżeńską, musimy być pewni, co możemy oczekiwać, co ktoś będzie oczekiwać od nas. Tyle w ten sposób zbudujemy dojrzałą i stałą relację, w której obie strony będą szczęśliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.